Call Us : 07 3274 6967

Multi Roller Brackets

Multi Roller Brackets.....

 
 
92101 = Steel Arm U-Bolt Plate
 
92102 = Front U-Bolt Steel Plate
 
 
92103 = Pivot Block
 
92111 = 10" Heavy Duty Wood Yoke
 
92112 = 10" Drilled Yoke
 
92113 = 8" Wood Yoke X 30mm (Slimline)
 
  92114 = Long Dual Fixed Wobble Arm
92114 Sh = Short Dual Fixed Wobble Arm  
92115  = Adjustable Wobble Arm  
     
  92118 = Heavy Duty 2" x 2" Adjuster

92119 = Heavy Duty 3" x 2" Adjuster

92120 = Heavy Duty 4" x 2" Adjuster

 
92125 = Double Mounting Arm 600 x 50 x 50mm
              ( U-bracket distance = 72mm)
               to be used with part no. 92103 

92125 & 92103

 
 
 

92125-32 = Double Mounting Arm 600 x 50 x 50mm

                  ( U-bracket distance = 30mm)
                  to be used with part no. 92114

 

92125B & 92114
     
92127 = Triple Mounting Arm 600 x 75 x 50mm
              ( U-bracket distance = 72mm)
              to be used with part no. 92103

 

92127 & 92103

92129 = Rubber Block  

 

#