Call Us : 07 3274 6967

Roller Brackets

 

Roller Bracket = Flat

 
92001 = 3" Flat Bracket
92002 = 4" Flat Bracket
92003 = 4 1/2" Flat Bracket
92004 = 6" Flat Bracket
92005 = 8" Flat Bracket
92006 = 8" Flat Bracket (20mm)

 

 

 

Roller Bracket = Flat Stem

 

92049 = 4" Flat Stem Bracket
92050= 4 1/2" Flat Stem Bracket
92051 = 6" Flat Stem Bracket
92052 = 8" Flat Stem Bracket
 

 

 

 

 

Roller Bracket = Flat Twin Stem

 
92056 = 6" Twin Stem Flat Bracket 17mm hole
 
92053 = 8" Twin Stem Flat Bracket 17mm hole 
92055 = 8" Twin Stem Flat Bracket 20mm hole
 
92054 = 12" Twin Stem Flat Bracket 26mm hole

 

 

 

 

Roller Bracket = Tandem

 
92060 = 41/2" Tandem Bracket 17mm hole
92061 = 6" Tandem Bracket 17mm hole
92062 = 8" Tandem Bracket 17mm hole

 

 

 

 

 

 

#